REGULAMIN KONKURSU SPORTOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma VICTOR POLSKA Cezary Gutowski z siedzibą w Warszawie, ul. Urocza 74A, NIP: 952-20-22-502.

§ 2 UCZESTNICTWO

1. Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 3 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na stworzeniu kreatywnego filmiku reklamowego promującego grę w badmintona, przy użyciu sprzętu marki VICTOR.

2. Uczestnik może wysłać jeden filmik do konkursu.

3. Filmik nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani naruszających prawa autorskie.

4. Niezależne jury wybierze 3 najciekawsze nagrania.

§ 4 NAGRODY

1. Do wygrania w konkursie są 3 nagrody: Rakiety do badmintona VICTOR Brave Sword 12 SE - limited 55th

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na świadczenia pieniężne. § 5

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Okres trwania konkursu: od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.

2. Uczestnik w celu wzięcia udziału w konkursie powinien:
a) Nagrać kreatywny filmik promujący grę w badmintona, przy użyciu produktów marki VICTOR
b) Umieścić kreatywny filmik promujący sprzęt Victor na swoim Instagramowym profilu

społecznościowym.
c) Oznaczyć w poście zgłoszeniowym profil organizatora @victor.polska

3. Wyłonienie zwycięzców:
a) Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową VICTOR POLSKA Cezary

Gutowski spośród wszystkich poprawnie zgłoszonych filmików reklamowych.
b) Kryteria oceny filmików to kreatywność, oryginalność i zgodność z tematyką konkursu.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest VICTOR POLSKA Cezary Gutowski.

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z konkursem podlegają sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.victor-polska.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5. Wszelkie prawa autorskie do filmików reklamowych przekazywane są na rzecz Organizatora.

6. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników. 7. Kontakt z Organizatorem: e-mail: [email protected], tel. +48 791 600 410.

  • Zarejestruj się

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło